تبلیغات
هیئت مکتب الشهدای خوی - کاروان عشق
 
هیئت مکتب الشهدای خوی
لبیک یا خامنه ای
سه شنبه 15 اسفند 1391 :: نویسنده : هم سنگر

دوستان خوبم ، بیاییم باور کنیم که ما
پیوسته در محضر خدا هستیم


بیاییم مقصد خود را ، به آن گونه که خداوند ، می پسندد ، تنظیم کنیم ؛ تا پس از زمان معینی ، همه با هم ، در قالب کاروانیان کوچک و بزرگ ، آماده برای ظهور ، و بسوی ظهور امام زمان (عج) باشیم

کاروان مجموعه به هم پیوسته ای هستند که همچون یک انسان کامل ، دارای تمام اعضا و جوارح سالم ( قلب ؛ مغز ، روح ، چشم و گوش ، دست و پا ، پوست و گوشت و استخوان و . . . ) است .

بیاییم هر یک در جایگاه خود ؛ بهترین وظیفه ای که به عهده داریم را بخوبی ایفا کنیم

کاروانیان مجموعه همراهانی هستند که بسوی مقصدی خاص ( ظهور و برپایی حکومت حقه اهل بیت علیهم السلام ) در حرکتند .

محور حرکت کاروان بسوی ظهور ، اهل بیت (ع) هستند ؛ و نگاه اهل کاروان پیوسته از باب الله وجود امام (ع) نگریستن است .

عنصر محوری و ارزشی در کاروان های الهی ؛ تبعیت است ؛ تبعیت در معارف ، تبعیت در رفتار و صادره ها ، تبعیت در امیال ، تبعیت در خواست و تفکر است .

تبعیت زیر بنایی و اصولی مقدم بر تبعیت های ظاهری است

تبعیت محض ، صرفاً از اهل بیت (ع) واقع می شود ؛ تبعیت نسبی و تمرین تبعیت ، از سایر افراد ؛ فقط از طریق اشبه ترین مردم به اهل بیت (ع) صحیح است ؛ زیرا انسان ممکن الخطا است .

اهل کاروان اهل تبعیت را شناخته و با معیارها مربوطه ؛ میزان تبعیت را مراعات می کنند .

چشم اهل کاروان باید ، پیوسته بسوی قافله سالار باشد .

کاروان را نگهبانانی است شجاع و دلیر ، بسیار دقیق که فضای کاروان را از دسترسی و تعرض دشمنان محفاظت می نمایند .

کاروان را دیده بانانی است بسیار تیزبین ، زیرک و بسیار دقیق که فضای حاکم را

پیوسته رصد می کنند .

در کاروان باید پیوسته وحدت و یکپارچگی موج بزند .

در زیر بخشی از اوصاف و عوامل رشد افراد ، در کاروانیان بسوی ظهور را بر می شماریم

اهل کاروان ؛ پیوسته راضی به رضای خدا هستند

اهل کاروان ؛ به خدا ایمانی راسخ و پایدار دارند

اهل کاروان ؛ پیوسته یاد و ذکر خدا دارند

اهل کاروان ؛ حق جو و حق گویند

اهل کاروان ؛ به خدا توکل دارند

اهل کاروان ؛ ولایت مدارند

اهل کاروان ؛ درست کارند

اهل کاروان ؛ طالب علم هستند

اهل کاروان ؛ بسیار خوشرو هستند

اهل کاروان ؛ بیقرار ظهور امام زمان (عج) هستند

اهل کاروان ؛ اهل زخارف دنیا نیستند و دنیا آنها را نمی فریبد

اهل کاروان ؛ زکات مال ، علم و جان خود را می پردازند

اهل کاروان ؛ زیباترین مجرای خیرات الهی هستند

اهل کاروان ؛ یک روح هستند در اجسام متعدد

اهل کاروان ؛ از آنچه دارند انفاق می کنند

اهل کاروان ؛ به تعهدات خود وفا دارند

اهل کاروان ؛ بسیار دلیر و شجاع هستند

اهل کاروان ؛ بسیار سبک بال هستند

اهل کاروان ؛ عامل به معروف هستند

اهل کاروان ؛ به آنچه می دانند عمل می کنند

اهل کاروان ؛ امانتدار کلام ، اسرار ، مال و اموال دوستان هستند

اهل کاروان ؛ اطاعت از رسول خدا و جانشینان او را بر خود فریضه می دانند

اهل کاروان ؛ با وقار راه می روند و گامهاشان استوار است

اهل کاروان ؛ در عین شجاعت ، جرأت برگناه ندارند

اهل کاروان ؛ اهل تهجد و شب زنده داری هستند

اهل کاروان ؛ در نظم امور ، سرآمد روزگارند

اهل کاروان ؛ بسیار قرآن تلاوت می کنند

اهل کاروان ؛ حرف شنوی بسیار دارند

اهل کاروان ؛ دارای قلبی سلیم هستند

اهل کاروان ؛ از چیزی نمی هراسند

اهل کاروان ؛ اهل حکمت هستند

اهل کاروان ؛ چون کوه استوارند

اهل کاروان ؛ نصیحت پذیرند

اهل کاروان ؛ اهل عبرتند

اهل کاروان ؛ تأصی به حق دارند

اهل کاروان ؛ وفای به عهد می کنند

اهل کاروان ؛ پیوسته خواهان رشدند

اهل کاروان ؛ بسیار هوشیار و زیرکند

اهل کاروان ؛ اهل جود و بخشش اند

اهل کاروان ؛ سنجیده سخن می گویند

اهل کاروان ؛ متواضع و فروتن هستند

اهل کاروان ؛ راسخون فی العلم هستند

اهل کاروان ؛ را تند باد حوادث نمی لرزاند

اهل کاروان ؛ اهل توبه و استغفار هستند

اهل کاروان ؛ هرگز پشت به دشمن نمی کنند

اهل کاروان ؛ عاشقانه بسوی نماز اول وقت می شتابند

اهل کاروان ؛ از جنگ نمی هراسند و از آن خسته نمی شوند

اهل کاروان ؛ اهل ولایتند و نسبت به اهل بیت (ع) بیشترین مودّت را دارند

اهل کاروان ؛ ایمانشان چون کوه محکم و استوار است

اهل کاروان ؛ مشتاق شهادت و جان فشانی هستند

اهل کاروان ؛ در گفتار بر خدا پیشی نمی گیرند

اهل کاروان ؛ آشکار کننده سنت خدا هستند

اهل کاروان ؛ با گذشت و مهربانند

اهل کاروان ؛ بسیار دور اندیشند

اهل کاروان ؛ از حرام چشم می پوشند

اهل کاروان ؛ اهل عبودیت و بندگی خدا هستند

اهل کاروان ؛ دیگران را به خیر العمل می کشانند

اهل کاروان ؛ از تلاش شبانه ، روز خسته نمی شوند

اهل کاروان ؛ در اعمالشان اخلاص بسیار ، موج می زند

اهل کاروان ؛ بین خود ، رحمت ، و با دشمنان ، شدت دارند

اهل کاروان ؛ خواهان حکومت حق اهل بیت (ع) هستند

اهل کاروان ؛ بسیار تیز بین هستند و نگاهی نافذ دارند

اهل کاروان ؛ دارای سعه صدر بسیار هستند

اهل کاروان ؛ بسیار زیرک و با هوشند

اهل کاروان ؛ یکپارچه و متحد هستند

اهل کاروان ؛ به شایعات توجهی ندارند

اهل کاروان ؛ در برابر خدا ، بسیار خاضع و خاشع هستند

اهل کاروان ؛ فضای حاکم برزندگیشان پیوسته حرکت است

اهل کاروان ؛ بسیار دقیق می شنوند و بسیار دقیق یاد می گیرند و بسیار دقیق عمل می کنند

اهل کاروان ؛ زبان نصیحت گو دارند و زیباترین این زبان ، عمل آنها است

اهل کاروان ؛ در رعایت تقوا و اخلاقیات سر آمد روزگارند

اهل کاروان ؛ در حلال و حرام خدا تصرف نمی کنند

اهل کاروان ؛ تمام اعمالشان قائمانه است

اهل کاروان ؛ شنیده ها را دیده نمی انگارند

اهل کاروان ؛ بسیار صادق و راستگو هستند

اهل کاروان ؛ اهل ایثار و فدا کاریند

اهل کاروان ؛ بسیار دریا دل هستند

اهل کاروان ؛ بسیار صبور و صابرند

اهل کاروان ؛ بسیار نیکو کارند

اهل کاروان ؛ بسیار شکورند

اهل کاروان ؛ بسیار شجاع و دلیرند

اهل کاروان ؛ بسیار صله رحم می کنند

اهل کاروان ؛ خدمتشان بی منت است

اهل کاروان ؛ را نا خالصی در اعمال نیست

اهل کاروان ؛ دارای عزم بسیار ، و همتی سرشارند

اهل کاروان ؛ مشاورانی چیره دست و قابل اعتمادند

اهل کاروان ؛ در آنها حسد ؛ طمع و تکبر جایگاهی ندارد

اهل کاروان ؛ از مال خود صدقه بی منت ، و پنهانی می دهند

اهل کاروان ؛ با احدی در معارف الهی و اصول تعارف نمی کنند

اهل کاروان ؛ زحمات را از آن خود و ثمرات را از آن دیگران می دانند

چنانچه یک نفر از کاروان به دلایلی عقب بماند همه اهل کاروان به کمک او می شتابند

اهل کاروان ؛ علمدارانی هستند که هر یک نمادی کاملی از تمام کاروان هستند

اهل کاروان ؛ سطحی نگر ، نیستند و همواره بطن ماجراها می بینند

اهل کاروان ؛ پیوسته برای جانفشانی و از خود گذشتگی آماده اند

اهل کاروان ؛ برای خدمت از یکدیگر ، سبقت می گیرند

اهل کاروان ؛ سنگ صبوری ایمن و قابل اعتمادند

اهل کاروان ؛ همه زیبا بین و در کمال حسن هستند

اهل کاروان ؛ ظرف وجودشان بسیار بزرگ است

اهل کاروان ؛ به میزان آموخته ها ی خود متواضع ترند

اهل کاروان ؛ در اعمال خیر بسیار شتاب دارند

اهل کاروان ؛ از حرکت نمی ایستند و از توقف بیزار هستند

سستی در اهالی کاروان رخنه نمی کند و هر لحظه آماده اند و گوش به زنگ هستند

اهل کاروان ؛ بنای فکری و روحی خود را با رفتار و منش اهل بیت (ع) تنظیم می کنند

اهل کاروان ؛ زیر بنای وجودشان با اعمال صالح و عمل به معارف الهی ساخته شده است

اهل کاروان ؛ از احوال یک دیگر مطلع هستند و از آسیب های روحی ، جانی و مالی همدیگر را محافظت می کنند

پیوسته از کاروان یک صدا بر می خیزد ، حرکت ؛ حرکت ؛ حرکت ؛ صدای کاروان حرکت است

اهل کاروان ؛ چون اشتباهی کنند عذر خواهی کنند و چون از ایشان عذر خواهند زود بی منت

می پذیرند

اهل کاروان ؛ از پنجره وجودشان یک نور ساطع می شود ، آن هم ، نور خدا ؛ که از باب الله وجود اهل بیت (ع) ساطع می شود

اهل کاروان ؛ تمام سر زمین وجودشان نگاه ؛ و تمام نگاهشان پیوسته افعال مورد نظر خدا را از طریق اهل بیت (ع) رصد می کند

بیاییم تا فرصت داریم ؛ این صفات را واجد بشویم و برای اهل بیت عنصری مؤثرتر و کار آمد تر باشیم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 25 شهریور 1396 08:12 ب.ظ
I could not resist commenting. Well written!
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:58 ق.ظ
Remarkable! Its genuinely awesome piece of writing, I have got much clear idea about from this post.
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:10 ق.ظ
I am really enjoying the theme/design of your site.

Do you ever run into any web browser compatibility issues?
A small number of my blog audience have complained about my blog
not working correctly in Explorer but looks great in Opera.
Do you have any advice to help fix this issue?
شنبه 14 مرداد 1396 07:01 ق.ظ
whoah this blog is excellent i like reading your posts.
Stay up the great work! You understand, a lot of people are
looking around for this info, you could help them greatly.
سه شنبه 6 تیر 1396 05:11 ق.ظ
Usually I don't read post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me
to try and do it! Your writing style has been surprised me.
Thanks, quite great post.
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:48 ب.ظ
It's appropriate time to make a few plans for the long run and it's time to be happy.
I have read this submit and if I may just I desire
to recommend you some attention-grabbing things or tips. Maybe you
could write next articles relating to this article.
I want to read more issues approximately it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : هم سنگر
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

Radiomoon_ir.jpg (139×139)